Home / ChatBot

ChatBot

Tạo chatbot đơn giản như đọc tranh.P2

Tạo chatbot đơn giản như đọc tranh.P2 1

Tạo chatbot nhìn tranh vẽ Tạo chatbot phần 2 Hello xin chào các bạn đã trở lại với phần 2 ở phần này mình sẽ chia sẻ. Với các bạn về vấn đề chăm sóc khách hàng qua chatbot nhé.

Read More »

Tạo chatbot đơn giản như đọc tranh.P1

Tạo chatbot đơn giản

Tạo chatbot đơn giản ChatBot là gì? Tạo chatbot Nói đơn giản nó là một phần mềm máy tính. giúp cho người bán hàng online tương tác trực tiếp với khách khàng một cách tự động. Được xem là xu hướng của 2019.

Read More »