Home / Bạn học của tôi

Bạn học của tôi

Võ Trọng Quang-doanh nhân khởi nghiệp thành công với 2 điều.

Võ Trọng Quang-doanh nhân khởi nghiệp thành công với 2 điều. 1

Võ Trọng Quang doanh nhân khởi nghiệp thành công. Anh là một trong những người anh tích cực của Châu Bảo Toàn. Một người dám cho đi luôn chia sẻ giúp đỡ người khác. Ngoài ra anh còn thích đọc sáng và tích cực tham gia thể thao

Read More »